วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ที่ญี่ปุ่น เท่านั้น


ไอเดียทำนองนี้ คิดว่าคงพบได้เฉพาะที่ ญี่ปุ่น แห่งเดียวเท่านั้นในโลก :)


วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เมืองบ้าป้าย!


หนังสือ(ดี) " เมืองบ้าป้าย ไฮเวย์สกปรก บ้านเมืองรกรุงรัง "

กระตุ้นให้สังคมหรือหน่วยงานของรัฐได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้...(คลิกดูรูปใหญ่)

เขียนโดย : นิธิ สถาปิตานนท์ (สถาปนิก / ศิลปินแห่งชาติ) ร่วมด้วยมุมมองจากสถาปนิก นักออกแบบกราฟิก รวมทั้งแนวคิดจากบุคคลในหลายสาขาวิชาชีพ

หนังสือพ็อกเกตบุ๊ก เหมาะสำหรับสาธารณะชนทั่วไป รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ฯลฯ จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพยายามให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความไม่เป็นระเบียบ ความสกปรกรกรุงรังของเมืองและถนนหนทางในประเทศไทย โดยหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนจุดประกายให้ประชาชนทั่วไปหันมาช่วยกันทำให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่และดูสวยงามขึ้น หนังสือเล่มนี้จะเน้นภาพถ่ายจากสถานที่จริงและมีบทความบรรยายภาพ ทั้งในเชิงที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาและเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยพยายามวิเคราะห์ให้เห็นถึงรากของปัญหา สาเหตุของความไม่ถูกต้องเหล่านี้ พร้อมทั้งเชิญชวนผู้อ่าน ได้ร่วมจินตนาการถึงเมืองในฝัน... เมืองน่าอยู่... เมืองที่สวยงาม ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง เพียงเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน