วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"ทัวร์อวกาศไปกับ "Stephen Hawking"

สารคดี: Stephen Hawking's Favorite Places
สารคดี อวกาศที่ ฉาก CG สวยงามมาก ไม่ควรพลาด

ชม สารคดี 26 นาที เต็มๆ ( *รีบดู อาจถูกลบออกจาก ยูทูป)


วันหนึ่ง เราอาจได้รับสัญญาณจากต่างดาว แต่เราควรตระหนัก ระวังในการตอบกลับ.. การที่อารยธรรมก้าวหน้า(กว่าเรา)พบเรา อาจคล้ายชนพื้นเมืองอเมริกา(อินเดียแดง)เผชิญกับการมาของโคลัมบัส ซึ่งส่งผลภายหลังไม่สู่ดีนัก " -- Hawking กล่าวในสารคดี

CR.เพิ่มเติมที่เว็บ http://scifi.siligon.com/s_40hawking.html

Arrival 2017 เอเลี่ยนสอนภาษา!

"กระบวนการของภาษาที่ใช้พูดจะกำหนดกระบวนการคิด ส่งผลต่อทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ" / Arrival 2017

มนุษย์เราสามารถคิดโดยปราศจากอิทธิพลของคำหรือภาษาอย่างสมบูรณ์ได้หรือไม่  ? ... คิดด้วยภาพ คิดด้วยเสียง กลิ่น รส หรือ ใจ ? ฯลฯ ... แต่ไม่ว่าคิดด้วยอะไร ยังไงก็เหมือนจะมี คำภาษาเป็นฉากหลังเคียงข้างอยู่เสมอๆ ? (ลองสังเกตตัวเอง) ส่วนหนึ่งเพราะคงด้วยคำอักษรภาษานั้นได้ถูกปลูกฝังคู่อารยธรรมมนุษย์เรามานาน อย่างต่ำๆก็หลักหลายพันปี* อักษร/ภาษา มีประโยชน์ต่ออารยธรรมมนุษย์มาก คงไม่มีข้อโต้แย้งละครับ แต่มุมหนึ่งบางแง่ ภาษาอาจเป็นคล้ายแว่น-ฟิลม์ หรือหมอกมัว ที่ปิดกั้นไม่ให้เข้าถึง/ปะทะความจริงแบบตรงไปตรงมา ก็ถ้าหากใครยึดติดกับคำตัวอักษรมากเกินไป (และผลข้างเคียง คือบางเคส อาจเถียงกันไม่จบ/คุยกันไม่รู้เรื่องก็มี แม้ภาษาเดียวกัน ฮึๆ) เพราะยังไง คำก็เป็นสิ่งสมมติเท่านั้น และย่อมมีข้อจำกัดในการอธิบายความจริงในธรรมชาติ ซึ่งย่อมมีแง่มุมซับซ้อนกว่าคลังคำภาษาที่มีอย่างเทียบกันไม่ได้ และก็ชัดเจนว่าบางเคสที่ไม่สามารถอธิบายด้วยคำ หรือยากจะอธิบาย ก็มีแยะ

ปล. และที่น่าสนใจอีกแง่ แล้วสัตว์อื่นๆละ ที่มันไม่มีภาษาที่เป็นคำลายลักษณ์อักษรแบบมนุษย์เรา มันคิดด้วยอะไร ? คิดด้วยใจ คิดด้วยคลื่น ? หรือแท้จริง มันไม่ได้คิดอะไร ฮึๆ ฯลฯ (และ ถ้าพวกชีวิตทรงภูมิต่างดาวมีจริงด้วย ก็นะ เขาอาจไม่คิดด้วยคำ ? หรือคิดด้วยวิธีอื่นที่ยิ่งเข้าใจยาก หรือเข้าใจไม่ได้เลย )