วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ไอน์สไตน์ อธิบาย ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ--- Albert Einstein explains his formula E=mc² --- Cr: https://www.facebook.com/TalkSciFi/