วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ล่องเรือ สุราษฎร์ฯ-กระบี่ / ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กันเถอะ


การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 (Ecotourism) คือ การท่องเที่ยวที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม และผู้ที่มาท่องเที่ยวนั้นจะไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชุมชน ฯลฯ ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้รวมไปถึงรูปแบบการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการท่องเที่ยวในรูปแบบ MICE... / เครดิต: wikipedia