วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ส่องสวรรค์แดนใต้


 บินลัดฟ้า เลาะเกาะแก่ง สวรรค์แดนใต้
2023: เครื่องบินเล็ก บินสำรวจเกาะแก่ง ผ่าน 4 จังหวัด ภูเก็ต - พังงา - สุราษฎร์ธานี - กระบี่


ล่องนาวา ท่องสายน้ำ สวรรค์แดนใต้ 2020-2023: สามปีแห่งการล่องเรือชมเกาะแก่งต่างๆ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน


Cr: 🎬 วิดีโอ ผลิตโดย | Video by : www.siligon.com

รับชมคลิป เกาะแก่ง เพิ่มเติม ได้บน Youtube Playlist https://www.youtube.com/playlist?list=PL4FBzQW3l7ww3AN02FWUJ2RqIhobfJX3P

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ปราสาทเขมร (ลับ!) เกาะพะงัน


 หาดูยาก **ปราสาทเขมร (ลับ!) รำลึก** โรงแรม Le Palais เกาะพะงัน

 (*ขณะนี้ 2023 ยังปิดบริการ ชั่วคราว ? ✌️ https://www.facebook.com/lepalaishotel

🎬 วิดีโอ ผลิตโดย | Video by : www.siligon.com


วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2566

'ทะเลน้อย' | Thale Noi Lake มรดกโลก

 

'ทะเลน้อย' | Thale Noi Lake 

ภูมิปัญญาการเลี้ยง 'ควายปลัก' หรือ 'ควายน้ำ' และ ระบบนิเวศ ในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย ของจังหวัดพัทลุง ได้รับการขึ้นและทะเบียนจากองค์การอาหารเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้เป็น พื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย (Global Important Agricultural Heritage Systems: GIAHS)

'ทะเลน้อย' Part 1 :  New Year 2023

'ทะเลน้อย' Part 2 : 'ฤดูบัวแดง' (เมษา 2023)