วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การมีอยู่ ? ของ พระเจ้า!" พระเจ้า ผู้ทรงอำนาจอันลี้ลับ ทรงสร้างจักรวาล แต่ไม่ยอมเผยตัวตน งั้นหรือ ? หรือว่า จริงๆแล้ว ท่านไม่เคยมีตัวตนต่างหาก เป็นเราที่สร้างท่านขึ้นมา เพื่อจะได้ไม่รู้สึกอ้างว้างเกินไป "

-- Elie Arroway กล่าวใน ภาพยนตร์ Contact  (1997) --

การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของไอเดียอะไรทำนอง พระเจ้า-ผู้สร้าง ผู้ออกแบบกฏ-ควบคุม-จัดระเบียบ ฯลฯ ของจักรวาล/สรรพสิ่งทั้งปวง ก็นับเป็นอีกข้อกังขาสำคัญของมนุษยชาติอันมีมาช้านานจวบจนปัจจุบัน จนเกิดมีแนวคิด-ปรัชญา-ลัทธิ-ศาสนา แง่มุมต่างๆมากมาย ซึ่งคาดว่าจะยังคงเป็นประเด็นให้ถกเถียงต่อไปอีกนาน และผู้คนทั้งฝ่ายที่ เชื่อ และ ไม่เชื่อ (หรือกลางๆ) ก็จะยังคงมีดำรงอยู่คู่โลกต่อไปอีกนานเช่นกัน ... ( * กระนั้น กรณีแม้ฝ่ายที่เชื่อใน พระเจ้า ก็ยังมีปลีกย่อยหลากหลายรูปแบบอีกต่างหาก ไม่ได้หมายความว่าคือ พระเจ้า แบบเดียวกันเสมอไป แม้ใช้คำกลางๆ ว่า พระเจ้า/ผู้สร้าง เหมือนกัน )

* สำหรับหนัง Contact แฝงนัยยะน่าสนใจ ต่อกรณี เมื่อคนประเภทที่ไม่ปักใจเชื่ออะไรง่ายๆ ก็เรียกว่าเชื่อมั่นในเหตุผล/การพิสูจน์/หลักฐานที่ชัดเจนเท่านั้น จึงจะยอมรับ อย่าง Ellie กลับได้ประสบกับสิ่งที่มิอาจพิสูจน์หรือแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ใดๆต่อสาธารณชน ลงเอยกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของสังคมซะเอง!