วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ปริศนาของ เวลา กับ ชีวิต"เหตุผลเดียวสำหรับ เวลา คือ เพื่อสรรพสิ่งไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน"

The only reason for time is so that everything doesn't happen at once.

---  Albert Einstein ---

ไอน์สไตน์ เค้าล่ะ ที่เป็นคนที่เผยความลี้ลับซ
่อนเร้นของ เวลา ให้โลกได้ตะลึงว่า เวลาเป็นสิ่งสัมพัทธ์(ทฤษฎีสัมพัทธภาพ) เวลายืดหดได้ อัตราเวลาไม่เท่ากันได้ เงือนไขหลักเชิงฟิสิกส์ ก็ขึ้นอยู่กับตัวแปร ภาวะความเร็ว(แสง) และ แรงโน้มถ่วง ที่ต่างกันไป ... ถ้าต่างกันรุนแรง ก็อาจอยู่ในระดับ เวลานับแรมปีของที่หนึ่ง อาจแค่ไม่กี่ชั่วโมงในอีกที่ ... ( * ก็ใครจะไปรู้ เวลาที่กำลังจะผ่านเราไปที่ถือว่าจะครบรอบหนึ่งปีเต็มในไม่ช้านี้อาจเป็นแค่ ไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงในพื้นที่อวกาศอืนๆหรือมิติอื่นๆหรือภูมิภพอื่นๆ! )ปล. และเบื้องต้น หากพิจารณาสาระของสรรพสิ่งและชีวิตทั้งปวง หลักๆ ก็คือ สิ่งนั้นหรือคนๆนั้นได้ หมดเปลืองเวลาแต่ละช่วงขณะไปกับอะไรบ้าง-ผ่านเหตุการณ์อะไรไปบ้าง จวบจน หมดเวลา! ... *สังเกต เวลา คือสิ่งทีเดียวที่อะไรก็ชดเชยไม่ได้(เงินแค่ไหนก็ตาม) หมดแล้วหมดเลย จึงไม่น่าจะมีใครเสียเปรียบได้เปรียบกว่ากัน ในกรณีของการผ่านเวลาแต่ละขณะที่ผ่านไปได้ขณะเดียวเท่านั้น! กระมัง ?