วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564

!! ใครสร้างพระเจ้า !!

หนัง #Prometheus(2012) บทสนทนาตอนนี้แอบแฝงนัย น่าสนใจ

การค้นพบเบาะแสใหม่เชิงวิทยาศาสตร์ VS ความเชื่อในตำนานเชิงศาสนาต่อกรณี ผู้สร้าง/พระเจ้า
แต่ตัวละครอย่าง Elizabeth Shaw ก็ได้สะท้อนอีกนัยเช่นกันว่า ถึงแม้ได้รับคำตอบแล้วว่า เอเลี่ยนทรงภูมิปัญญาพวกนี้ (Engineer) คือผู้สร้างมนุษยชาติที่แท้จริง (อันไม่ใช่พระเจ้าอะไรทำนองในที่คัมภีร์ศาสนาบอกไว้) แต่ก็ยังไม่จำเป็นต้องตัดทิ้งตำนานของศาสนา เพราะยังถามได้ต่อว่า แล้วใครสร้างพวกเขาอีกที ซึ่งคำถามแบบนี้ จะไม่มีวันสุดจบ เพราะจะถามได้เรื่อยๆเมื่อมีการค้นพบผู้สร้างของผู้สร้างต่อๆไป . . .
. . . คติความเชื่อที่ เรียกว่า ผู้สร้างอันเป็นปฐมแรกสุด แม้นักวิทย์ฟิสิกส์หลายท่านจะปฏิเสธการมีอยู่ของผู้สร้างทำนองศาสนา แต่ไปเชื่อในแบบที่เป็นกฏหรือระบบอะไรบางอย่างก็ตามในเชิงฟิสิกส์แทน แต่ฝ่ายผู้ที่เชื่อว่ามีพระเจ้าก็จะโต้แย้งได้อยู่ดีทำนองว่า กฎหรืออะไรซับซ้อนขนาดนี้จะเกิดขึ้นเองลอยๆไม่ได้ ควรต้องมีใครหรืออะไรลี้ลับบางอย่างที่มีอำนาจในสร้างกฎ ควบคุม หรือสามารถแทรกแซง ความเป็นไปของสรรพสิ่งทั้งปวง อันหมายถึงต้องมีอำนาจอยู่เหนือกฏเหล่านี้อีกที เป็นต้น . . .
ปล. ก็นับว่าเป็นประเด็นปัญหาจักรวาลแตกหรือปริศนาคลาสสิกไปตลอดกาล ซึ่งเบื้องต้นแล้วต่อกรณีความเชื่อเกี่ยวกับกรณีมีผู้สร้างสูงสุดหรือไม่อย่างไร อะไรทำนองนี้ คงไม่ใช่เรื่องที่จะมากีดกันหรือเหยียดห้ามอะไรกันได้อยู่แล้ว สุดท้ายก็คงแล้วแต่ใครจะวิจารณญาณ และพอใจที่จะเลือกเชื่อแบบไหนแง่มุมใด ก็ว่ากันไป
+++ เกร็ดตำนาน Engineer - ไซไฟ Prometheus เพิ่มเติม http://www.avp.siligon.com/