วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Area 51 / มนุษย์ต่างดาว!

-- บางข้อมูล สารคดี เกี่ยวกับ Area 51 / มนุษย์ต่างดาว!  --
(มีเค้าความจริง หรือแค่จัดฉาก-ทฤษฎีสมคบคิด? ลวงโลก)
* โปรดใช้วิจารณญาณ