วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ปราสาทเขมร (ลับ!) เกาะพะงัน


 หาดูยาก **ปราสาทเขมร (ลับ!) รำลึก** โรงแรม Le Palais เกาะพะงัน

 (*ขณะนี้ 2023 ยังปิดบริการ ชั่วคราว ? ✌️ https://www.facebook.com/lepalaishotel

🎬 วิดีโอ ผลิตโดย | Video by : www.siligon.com