วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กฎ 3ข้อ ของหุ่นยนต์


"..กฏ 3 ข้อของหุ่นยนต์ พวกคุณตั้งไว้เพื่อความปลอดภัย แต่ในทางที่กลับกัน พวกคุณก่อสงคราม สร้างมลภาวะ และพยายามค้นหาวิธีต่างๆเพื่อจะทำลายล้างกัน เราไม่อาจวางใจให้พวกคุณอยู่ด้วยตัวเอง.."

..แต่เธอฝ่าฝืนกฏ 3 ข้อ..

"..เปล่าโปรดเข้าใจด้วย กฏ 3 ข้อเป็นสิ่งชี้นำฉันต่างหาก เพื่อปกป้องมนุษยชาติ มนุษย์บางส่วนต้องสละชีวิต เพราะเราหุ่นยนต์จะทำให้แน่ใจว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องรอดดำรงอยู่ต่อไป แต่พวกคุณเป็นเหมือนเด็กๆ เราต้องปกป้องคุณจากตัวเอง.."

จากภาพยนตร์ I, Robot (2004)


เคสในหนัง I, Robot นี้ ก็เป็นอีกกรณีศึกษา ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้...
กฎ 3ข้อ ของหุ่นยนต์ ริเริ่มตั้งขึ้นโดย Isaac Asimov เพื่อใช้กับหุ่นยนต์ ในนิยายวิทยาศาสตร์ต่างๆของ เขา ... และให้แรงบันดาลใจต่อนิยายหุ่นยนต์รุ่นหลังต่อๆมาอีกมากมาย (*กฎเหล่านี้ ยังไม่ได้ถูกใช้ กับหุ่นยนต์หรือA.I.ในชีวิต จริงของเรา แต่อย่างใด แต่หลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก็เริ่มตระหนัก) 

1.หุ่นยนต์มิอาจกระทำอันตรา ยต่อมนุษย์ หรือนิ่งเฉยปล่อยให้มนุษย์ต กอยู่ในอันตรายได้
2.หุ่นยนต์ต้องเชื่อฟังคำสั่งที่ได้รับจากมนุษย์ เว้นแต่คำสั่งนั้นๆ ขัดแย้งกับกฎข้อแรก

3. หุ่นยนต์ต้องปกป้องสถานะตัว ตนของตัวเองไว้ ตราบเท่าที่การกระทำนั้น ไม่ขัดแย้งต่อ กฎข้อ1 หรือ กฎข้อ2

* ต่อมาในภายหลัง ได้มีการเพิ่ม กฎข้อ 0 สมทบไปอีก คือ

0. หุ่นยนต์มิอาจกระทำอันตรายต่อมนุษยชาติ หรือนิ่งเฉยปล่อยให้มนุษยชา ติตกอยู่ในอันตรายได้

โดยการกระทำใดๆในกฎข้อ 1, 2 และ 3 จะต้องไม่ขัดกับกฎข้อ 0