วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2551

นารายณ์อวตารครั้งสุดท้าย


- นารายณ์อวตารปางที่ 10 -
"กัลกยาวตาร" อวตารครั้งสุดท้าย
(นารายณ์อวตารเป็นคติความเชื่อของศาสนาพรามณ์หรือฮินดู ดู 9 ปางก่อนหน้าตามลำดับที่ หมายเหตุท้ายเรื่องด้านล่าง)

บังเอิญได้ดูหนัง VCD อินเดียเรื่อง นารายณ์ 10 ปาง เป็นหนังที่เก่ามากและย่อความรวบรัด เนื่องจากต้องเล่าถึง 10 ปาง ภายในเวลา 2 ชั่วโมง 9 ปางแรก ได้เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ปางที่ชาวไทยเราน่าจะรู้จักกันดี ก็ได้แก่ อวตารปางที่ 7เป็น พระราม ในรามเกียรติ์นั้นเอง ปางที่ 10 กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ส่วนตัวสนใจนารายณ์ปางสุดท้ายนี้เป็นพิเศษ...เพราะเป็นปางที่ยังมาไม่ถึง และมีการ ทำนาย อนาคต!!

ในหนังปางสุดท้ายเป็นฉากการสนทนาระหว่าง...พระนารัท(เทพใกล้ชิดพระนารายณ์) ถามพระนารายณ์ว่า ที่ผ่านมาก็อวตารมาถึง 9 ครั้งแล้ว ถัดจากนี้จะยังมีการอวตารอีกไหม พระนารายณ์ ก็ตอบไปว่า มีอีก และจะเป็นครั้งสุดท้ายของยุคนี้ ก่อนที่จักรวาลจะแตกสลายแล้วเกิดจักรวาลในยุคใหม่ พระนารายณ์ได้บรรยายให้เห็นภาพสถานะการณ์ทั่วไปในโลกก่อนที่จะลงอวตารมาแก้ไขสถานะการณ์ ในรูปแบบของการร่ายเพลงยาวตามแบบฉบับของหนังอินเดีย มีเนื้อหาดังนี้...
---
"ความจริงกลายเป็นเรื่องโกหก
ความยุติธรรมจะล่มสลาย
โลกจะสั่นสะเทือน
ความไม่ยุติธรรมจะครองเมือง
เด็กหนุ่มสาวจะหายสาปสูญ
ผู้คนจะหิวโหย
จะมีแต่ความยากจนและขาดแคลน
โลกจะกลายเป็นเหมือนนรก
นี้คือสัญญาณของการทำลายครั้งสุดท้าย
ในท้ายที่สุดจะเป็นการอวตาลของ กาลกี...
นารายณ์อวตารครั้งที่ 10

ในทุกอย่างมีการโกง
เหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเกิดขึ้น
และเพราะเหตุนี้ เด็กๆจะถูกทำให้ได้รับบาดเจ็บ
แต่ยาที่ได้รับก็ไม่ถูกต้องกับอาการ
และคนที่ทำการค้าและธุรกิจต่างๆ
จะได้รับผลประโยชน์จากการโกงเหล่านี้
การบูชาต่างๆ ที่สวยงามด้วยดอกไม้และสิ่งต่างๆ
การบูชาที่ถูกต้อง การบูชาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประเสริฐ์
จะกลายเป็นการบูชาผี จะกลายเป็นการบูชาต่อเหล่าภูติผีปีศาส
เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่วัฒนธรรมใหม่
เป็นสัญลักษณ์ของกลียุค
หรือยุคแห่งความมืดมน
ในท้ายที่สุดจะเป็นการอวตารของ กาลกี...
นารายณ์อวตารครั้งที่ 10

คนโกหกขี้โกงจะได้รับความสนุกสนาน
คนรวยจะได้รับความเพลิดเพลิน
ส่วนคนดีคนจนและนักบวช โศกเศร้าเสียใจ
ดาวเคราะห์ทั้งหลายจะรับความหนักไม่ได้
และเกิดภัยธรรมชาติ
ส่วนภูติผีปีศาสทั้งหลายจะเต้นด้วยความดีใจ
ภูเขาโลกทั้งหลายจะเกิดแผ่นดินไหว
ปีศาจออกมาเต้น
ไฟแห่งความโกรธจะบดขยี้โลกเป็นเสี่ยงๆ
พายุฝนจะทำลายป่าและทะเลจะท่วมเมืองและจะกลืนโลก
ในท้ายที่สุดจะเป็นการอวตารของ กาลกี
นารายณ์อวตารครั้งที่ 10"
---
หนังจบลงแค่นี้ พระนารายณ์ไม่ได้บอกรายละเอียดต่อว่า เมื่ออวตารเป็น อัศวินขี่ม้าขาวนามกาลกีแล้ว จะจัดการกับวิกฤติโลกที่ว่าด้วยวิธีการใดและอย่างไร คงต้องรอดูเมื่อท่านมาถึง :)
---
...........................................

***หมายเหตุ : พระนารายณ์ อวตาร 9 ปางก่อนหน้า

1. มัตสยาวตาร (อวตารเป็นปลา) เพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์และสัตว์ให้พ้นจากน้ำท่วมโลก

2. กูรมาวตาร (อวตารเป็นเต่า) เพื่อช่วยเหล่าเทวะและอสูรกวนเกษียรสมุทรปาง

3. วราหาวตาร (อวตารเป็นหมูป่า) มีสองตำนานหลักๆคือ 1) เพื่อปราบอสูรนาม"หิรัณยากษะ"ซึ่งลักเอาแผ่นธรณีไปโดยการม้วนแล้วเหน็บไว้ ที่ข้างกาย และ 2) เพื่อยุติการประลองพลังอำนาจกันระหว่าง พระศิวะ และ พระพรหม

4. นรสิงหาวตาร (อวตารเป็นครึ่งคนครึ่งสิงห์) เพื่อปราบอสูรนาม "หิรัณยกศิปุ" ผู้เป็นน้องชายของ "หิรัณยากษะ"

5. วามนาวตาร (อวตารเป็นพราหมณ์เตี้ย) เพื่อปราบอสูรนาม "พาลี" ผู้เป็นเหลนของ "หิรัณยกศิปุ"(ในปางที่ 4)

6. ปรศุรามาวตาร (อวตารเป็นพราหม์ผู้ใช้ขวานเป็นอาวุธ) เพื่อปราบกษัตริย์ (ผู้เป็นมนุษย์) นาม "พระเจ้าอรชุน" หรือ "พระเจ้าสหัสอรชุน" ผู้มีใบหน้า 1พันหน้า ผู้ก่อยุคเข็ญ ขูดรีดประชาชีและทำลายล้างศาสนา

7. รามาวตาร หรือ รามจันทราวตาร(อวตารเป็นพระราม กษัตริย์แห่งอโยธยา) เพื่อปราบอสูรนาม "ราวณะ" หรือ "ราพณ์" หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในนาม "ทศกัณฐ์" กษัตริย์ แห่งกรุงลงกา - ปางนี้เป็นหลักในการจัด จารีต และ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของสังคมอินเดีย-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับมาจากอินเดียอีกที ดังที่เห็นหลักฐานกันอยู่ปะปนกับคติพุทธ ตามวัดวาอารามโบราณสถานทั่วไปในภูมิภาคนี้

8. กฤษณาวตาร (อวตารเป็นพระกฤษณะ) เพื่อขับรถม้าให้ "พระอรชุน" และสอนปรัชญาชีวิต-โลก-จักรวาล ให้แก่พระอรชุน เพื่อปลุกเร้าให้มีใจต่อสู้ในสงคราม คำสอนกลายเป็น คัมภีร์ "ภควัทคีตา" ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

9. พุทธาวตาร (อวตารเป็นพระพุทธเจ้า) ชาวฮินดูมีความเชื่อว่าพระนารายณ์อวตารในปางนี้เพื่อหลอกลวงให้พวกนอกรีตที่ไม่นับถือระบบวรรณะแยกออกไปจากศาสนาพราหมณ์ ; ในบางแห่งเชื่อว่าปางที่เก้านี้คือ พลรามาวตาร (อวตารเป็นพลราม) หรือพระพลรามซึ่งเป็นพี่ชายของพระกฤษณะ เป็นการอวตารคู่กับพระกฤษณะ.... *** คติความเชื่อปางนี้ ชาวพุทธต่อต้าน และถือเป็นการกล่าวตู่จงใจทำลายพุทธศาสนา เกิดจากพวกที่ต้องการยุยงให้เกิดความแตกแยก รวมทั้งเป็นความตั้งใจจะกลืนพุทธให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพรามณ์หรือฮินดู

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

กรอบความคิดแบบฮินดูในไทย

ถ้าคุณสังเกตดู จากสิ่งหรือสภาพการณ์ต่างๆที่เป็นอยุ่ใกล้ๆตัว ในประเทศไทย
ชื่อสถานที่ต่างๆ งานศิลปะ วัฒนธรรมไทย ฯลฯ ล้วนมีที่มา มีเนื้อหา จากคติความเชื่อหรือกรอบความคิด(Paradigm) ของ ฮินดูเสียส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง รามเกียรติ์ ตำนานเทพเจ้า ระบบจักรวาล ฯลฯ

-สะพานพระราม ๘ (พระราม มาจากรามเกียติ์)
-โรงแรม เอราวัณ(เอราวัณเป็นพาหนะของพระอินทร์ในตำนานเทพเจ้าฮินดู)
- ศาลพระพรหม (พรหมเป็นเทพเจ้าสร้างโลก ในตำนานฮินดู) มีคนกราบไหว้ขอพรกันไม่ขาดสาย
- สิ่งต่างๆในเมืองโบราณ ส่วนใหญ่มากจาก เรื่องเล่าใน รามเกียรติ์บ้าง ตำนานเทพเจ้าฮินดูบ้าง
- วันทั้ง 7 วัน ของไทยตั้งตามชื่อเทพเจ้าฮินดู (พระจันทร์ พระอังคาร...พระอาทิตย์)
- ตราราชการ ของไทยคือ ตรา ครุฑ (ครุฑ เป็นสัตว์ป่าหิมพานต์ ในคติความเชื่อ จักรวาลของฮินดู
- ท่าเรือ วาสุกรี (วาสุกรี เป็น ชื่อ ประมุขพญานาค ในเมือง บาดาล)
- ยักษ์ต่างๆในวัดพระแก้ว รวมทั้งจิตรกรรม ฝาฝนัง ส่วนใหญ่ สร้างจากนิทานเรื่อง รามเกียรติ์
- คณะวิศวกรรมศาตร์ หรือ วิทยาลัยเทคนิค หรือ วิทยาลัยการช่างต่างๆ มี พระวิษณุหรือพระนารายณ์ เป็นสัญลักษณ์ และเป็นทีเคารพบูชา
- มหาลัยศิลปากร มี พระพิฆเณศร์ เป็น ตราสัญลักษณ์
- สำนวน อัศวินม้าขาว หมายถึง ฮีโร่ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาหรือช่วยให้พันภัย ที่มาจากคติความเชื่อ นารายณ์อวตาร10 ปาง ปางสุดท้าย ซึ่งมีลักษณะเป็น อัศวินขี้มาขาวมาช่วยโลกในกลียุคภายภาคหน้า
- โหราศาสตร์ไทย ใช้ชื่อในคติความเชื่อต่างๆของฮินดูในการทำนายเช่น ช่วงนี้ อยุ่ในช่วง ราหูเข้าแทรก!!
- พระแม่โพสพ เป็นเทพี แห่งข้าว ชาวนาไทยนับถือมีการทำพิธีแม่โพสพก่อนทำนา

- ฯลฯ...

นี้คือ หลักฐาน ที่แสดงให้เห็นว่าคติความเชื่อ ฮินดู ได้ฝังรางลึกในไทย ถึงแม้จะมีคติความเชื่ออื่นๆ ปะปนบ้างในยุคหลัง แต่คติความเชื่อแนวฮินดูก็ยังคงครอบวงำฝังรากลึกกว่าคติความเชื่ออื่นๆ และยังคงเชื่อถือและใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบัน

เคยตั้งคำถาม กับสิ่งรอบๆตัวที่เราต้องเกี่ยวข้องดังกล่าวมานี้-สิ่งที่เราเคารพนับถือ-สิ่งที่เราผ่านแล้วต้องไหว้ ฯลฯ หรือเปล่า?

- พระพรหมคือใคร มี่ที่มายังไง เกี่ยวข้องกับมนุษย์เรายังไง?
- ครุฑ คืออะไร?ทำไมต้องครึ่งคนครึ่งนก ?
- ทำไม พระอินทร์ต้องทรงช้างที่ชื่อเอราวัณ ?
- พระพิฆเณศร์ ทำไมหัวเป็นช้างและอ้วนลงพุง ?
- พระจันทร์เป็นใคร แตกต่างจากพระอาทิตย์ยังไง?
- ราหูทำไมต้องอมพระจันทร์ ?
- ป่าหิมพานต์ คืออะไร อยู่ที่ไหน?
ฯลฯ...