วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ส่องสวรรค์แดนใต้


 บินลัดฟ้า เลาะเกาะแก่ง สวรรค์แดนใต้
2023: เครื่องบินเล็ก บินสำรวจเกาะแก่ง ผ่าน 4 จังหวัด ภูเก็ต - พังงา - สุราษฎร์ธานี - กระบี่


ล่องนาวา ท่องสายน้ำ สวรรค์แดนใต้ 2020-2023: สามปีแห่งการล่องเรือชมเกาะแก่งต่างๆ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน


Cr: 🎬 วิดีโอ ผลิตโดย | Video by : www.siligon.com

รับชมคลิป เกาะแก่ง เพิ่มเติม ได้บน Youtube Playlist https://www.youtube.com/playlist?list=PL4FBzQW3l7ww3AN02FWUJ2RqIhobfJX3P