วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551

Think Different

ชอบโฆษณาเก่า(แต่คลาสสิค)ของ Apple ชุดหนึ่ง ออกอากาศมานานหลายปีแล้ว เป็นโฆษณาที่ไม่พูดอะไรเกี่ยวกับคุณสมบัติสินค้าที่ต้องการจะขายเลย แต่ใช้ Copy ที่ให้แง่คิด-ปลุกเร้าไฟในการสร้างสรรค์ ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้ชมเห็นว่า Apple คือผู้ที่คิดแตกต่างและเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่เสมอๆ

!! Think Different !!
Here's to the crazy ones.(คนเพี้ยนเหล่านี้)

The misfits.(คนที่ไม่เข้าพวก)

The rebels.(ขบถ)

The troublemakers.(ตัวปัญหา)

The round pegs in the square holes.(เหมือนตะปูมน ที่ต้องตอกลงในรูเหลี่ยม)

The ones who see things differently.(คนที่มองโลกต่างออกไป)

They're not fond of rule.(พวกเขาไม่ติดกับกฏเกณฑ์)

And they have no respect for the status quo.(และพวกเขาไม่สนใจสถานะที่เป็นอยู่)

You can quote them, disagree with them.(คุณอาจจะพูดถึงเขา หรือไม่เห็นด้วนกับเขา)

Glorify or vilify them.(จะยกย่องหรือประมาณพวกเขาก็ได้)

About the only thing you can't do is ignore them.(แต่..อย่า "ละเลย" พวกเขา)

Because they change things.(เพราะพวกเขาได้เปลี่ยนโลก)

They push the human race forward.(พวกเขาทำให้มนุษย์ก้าวไปข้างหน้า)

While some see them as the crazy ones,(คุณอาจจะเห็นพวกเขาเป็นคนบ้า)

We see genius.(แต่เราเห็น..อัจฉริยะ)

Because the people who are crazy enough to think.(เพราะพวกเขาบ้าพอที่จะคิดว่า...)

They can change the world, are the ones who do.(จะเปลี่ยนโลกได้ และเขาก็เปลี่ยนได้จริงๆ)

Think Different

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ad เท่ห์ๆอื่นๆของ Apple

1984 Apple's Macintosh!! ปลดแอก !!

Apple iPOD กราฟฟิค เรียบ หรู ดูดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น