วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551

วิชา ฆ่ามังกร

มีวิทยายุทธ์ล้ำลึก วิชาหนึ่ง ชื่อว่า วิชาฆ่ามังกร
เป้าหมายของการเรียวิชานี้คือ ฆ่ามังกร
เชื่อกันว่า มังกรเป็นสัตว์ที่มีอำนาอิทธิฤทธิ์มาก
วิชานี้จึงได้สร้างสรรค์พัฒนาขึ้นอย่างสลับซับซ้อน ต้องใช้ความมานะ
อดทนอย่างสูง ต้องทุ่มทุนเสียค่าเล่าเรียนมหาศาล
และอาจต้องใช้เวลาเรียนยาวนานเกือบทั้งชีวิตกว่าจะจบหลักสูตร
แต่คิดดูดีๆในโลกแห่งความเป็นจริง...

มังกร เป็นแค่สัตว์ในจินตาการณ์มิได้มีอยู่จริง

!! วิชาหลายวิชาที่ท่านคร่ำเคร่งเรียนกันอยู่และหวังว่าจะเป็นสุดยอดวิชา
อาจมีอาการคล้าย วิชาฆ่ามังกร!!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น