วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

The Way of Water : ทะเลน้อย


Happy New Year 2023 | The Way of Water วิถีสายน้ำ ทะเลน้อย


ภูมิปัญญาการเลี้ยงควายปลัก และระบบนิเวศ ในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย ของจังหวัดพัทลุง ได้รับการขึ้นและทะเบียนจากองค์การอาหารเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้เป็น พื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย (Global Important Agricultural Heritage Systems: GIAHS)+ The Way of Water วิถีสายน้ำ | ประเทศไทย มีสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวล่องเกาะแก่งมากมาย

Cr. ชมแต่ละที่ แบบเต็มๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.siligon.com/map.html